Hakkımda

Prof.Dr.Nuray Bozkurt
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı


Prof. Dr. Nuray BOZKURT, lisans öncesi öğrenimini birincilikle bitirmesi ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ihtisasını tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur. Yine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite üzerine uzmanlık sonrası eğitimi bulunmaktadır. Daha sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine öğretim görevlisi olarak başlamıştır.

2007 yılında doçent 2013 yılında profesör ünvanını kazanmıştır. Utrecht Üniversitesinde infertilite ve tüp bebek, Graz Üniversitesinde jinekolojik anatomi egitimi, Fransa’da bulunan (Strazburg) IRCAD Robotik cerrahi eğitimi almistir. Gazi Üniversitesi Tüp Bebek Ünitesinin sorumlu müdürlüğünü yapmıştır. İleri düzey laparoskopik histeroskopik ve robotik cerrahtır, özellikle infertilite, tüp bebek ve laparoskopik cerrahi üzerinde çalışmaktadır. Ancak gebelik, riskli gebelik, amniyosentez ve her türlü jinekolojik cerrahide üst düzey tecrübesi mevcuttur. Çok sayıda kadın doğum uzmanı yetişmesinde katkısı olmuştur.

Prof Dr Nuray Bozkurt, uzun meslek hayatı boyunca sayısız tüp bebek uygulaması, doğum, riskli doğum ve sezaryen, rahim, kist ve sarkıklık, idrar kaçırma ameliyatı, laparoskopik, robotik, histeroskopik ameliyatlar yapmış ve eğitim vermistir. Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevine devam eden Prof Dr Nuray Bozkurt Ankara’da bulunan özel muayenehanesinde de gebelik takibi yapmakta, çocuk isteği ve jinekolojik problemlere çözüm bulmaktadır.

İnfertilite Deneyimi:

Tıpta Uzmanlık Tezimin konusu İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu ve Embryo Transeferini Takiben Luteal Destek için Crinone ve 17-Hidroksiprogesteron Kaproatın Karşılaştırılması olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ÜYTE Eğitim Merkezinde çalışarak ÜYTE Klinik Eğitimi Sertifikası almıştır. 2004 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ÜYTE merkezinde görev yapmaktadır. 2007 yılında Utrecth Medical Centre ‘da infertilite ve jinekolojik cerrahi bölümünde visiting fellow olarak çalışmıştır.

Ayrıca Gazi Üniversitesi Aile Planlaması ve İnfertilite ve Üreme Sağlığı merkezinde Embriyoloji Laboratuar Sorumlusu Kursunu tamamlamak üzere çalışmış ve sertifika almıştır. Gazi Üniversitesi Aile Planlaması ve İnfertilite ve Üreme Sağlığı merkezinde diğer bir laboratuar sertifikası için, ICSI eğitimine katılmış ve sınavlarını başarıyla tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜYTE (tüp bebek ünitesi) Merkez sorumluluğunu 2013-2017 yılları arasında yürütmüştür. Anabilim dalında kurulan Reproduktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sadece tüp bebek değil, poliksitik over gibi jinekolojik endokrin sorunlarda da deneyim sahibidir.

Tüp Bebek uygulamaları için ÜYTE yönetmeliği 5. Maddesi uyarınca oluşturulan Ankara İli Bilim Komisyonu Üyesi olarak çalışmıştır. Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği ile oluşturulan ÜYTE yöntemleri Bilim Komisyonunda görev yapmıştır, hala bu komisyonda görev yapmaktadır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜYTE Merkezinde IVF klinisyen sertifikası için eğitim alan kadın doğum uzmanlarının eğitimine katkıda bulunmuştur. ÜYTE Eğitim Merkezlerinde ÜYTE Eğitimi alan kursiyerlerin sınav değerlendirilmesinde görev alan kurulda yer almaktadır.Reproduktif Endokrinoloji İnfertilite ve Aile Planlaması konusunda yurtiçi, yurtdışı yayınları, bildirileri ve sözlü sunumları, konferans konuşmaları, seminerleri ve oturum başkanlıkları, kitap bölümleri ve çevirileri mevcuttur. İnfertilite ve tüp bebek konusunda çok sayıda uzmanlık tezinin yürütücülüğünü yapmıştır.

Endoskopik Cerrahi Konusunda Deneyimi

Jinekolojik cerrahide ileri düzey laparoskopi deneyimi mevcuttur. Çok sayıda jinekolojik laparoskopik, histeroskopik ve robotik operasyonlar yapmış ve eğitim vermiştir. Robotik cerrahi sertifikasını Fransa’da bulunan (Strazburg) IRCAD Robotik cerrahi eğitim merkezinde almıştır. Temel anatomi ve laparaskopik anotomi konusunda Graz Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Kadavra Merkezi’nde çalışmalar yapmıştır. Teorik ve pratik kadavra kursları düzenlemiştir. Çok sayıda laparoskopik cerrahi kursu düzenleyerek kadın doğum uzmanlarına eğitim vermiştir. Jinekolojik Endoskopi Derneği ve Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği üyesidir. Endoskopik cerrahide ulusal ve uluslarası konferanslarda davetli konuşmacı olarak çok sayıda sunumlar yapmıştır. Ulusal ve uluslar arası bildirileri ve yayınımları mevcuttur.

İş Deneyimi


 • Dr.Ar.Gör.    Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tüp Bebek ve Endokrinoloji Ünitesi
 • Dr.Ar.Gör.    Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tüp Bebek ve Endokrinoloji Ünitesi (bu ünitede “tüp bebek klinisyen sertifikası” almak üzere çalışmıştır)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Öğretim Görevlisi Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Department of Reproductive Medicine and Gynaecology, University Medical Centre Utrecth, The Netherlands, visiting fellow .
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesor Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Ünite Sorumlusu

Yurtdışı Deneyimi


 • Ocak- Şubat 2007
 • Visiting Fellow
 • Reproductive Medicine and Gynaecology
 • University Medical Centre of Utrecht, The Netherlands

İnfertilite Deneyimi:


 • Tıpta Uzmanlık Tezimin konusu İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu ve Embryo Transeferini Takiben Luteal Destek için Crinone ve 17-Hidroksiprogesteron Kaproatın Karşılaştırılması olmuştur.
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ÜYTE Eğitim Merkezinde çalışarak ÜYTE Klinik Eğitimi Sertifikası aldım.
 • 2004 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ÜYTE merkezinde görev yapmaktayım.
 • 2007 yılında Utrecth Medical Centre ‘da iki ay visiting fellow olarak çalıştım.
 • 2012 yılında Gazi Üniversitesi Aile Planlaması ve İnfertilite ve Üreme Sağlığı merkezinde Embriyoloji Laboratuar Sorumlusu Kursunu tamamlamak üzere çalıştım ve sertifika aldım
 • 2012 yılında Gazi Üniversitesi Aile Planlaması ve İnfertilite ve Üreme Sağlığı merkezinde 2 aylık ICSI eğitimine katıldım ve sınavlarını başarıyla tamamladım.
 • 2012 Yılında anabilim dalımızda kurulan Reproduktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
 • ÜYTE yönetmeliği 5. Maddesi uyarınca oluşturulan Ankara İli Bilim Komisyonu Üyesi olarak çalıştım.
 • Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği gereği bakanlık makamının 16.11.2011 tarih ve 33791 sayılı oluru ile oluşturulan ÜYTE yöntemleri Bilim Komisyonunda 1 yıl süre ile görev yaptım yine 12.12.2012 tarih ve 33791 sayılı oluru ile oluşturulan ÜYTE Yöntemleri Bilim komisyonunda çalışmak üzere bir yıl süre ile görevlendirildim. 2013 yılında da ÜYTE Yöntemleri Bilim komisyonunda çalıştım. 2014 yılında tekrar ÜYTE Yöntemleri Bilim komisyonuna seçildim hala bu komisyonda görev yapmaktayım.
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜYTE Merkez sorumluluğunu 2013-2017 yılları arasında yürüttüm.
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜYTE Merkezinde IVF klinisyen sertifikası için eğitim alan kadın doğum uzmanlarının eğitimine katkıda bulundum. ÜYTE Eğitim Merkezlerinde ÜYTE Eğitimi alan kursiyerlerin sınav değerlendirilmesinde görev alan kurulda yer almaktayım.
 • Reproduktif Endokrinoloji İnfertilite ve Aile Planlaması konusunda yurtiçi, yurtdışı yayınlarım, bildirilerim ve oral prezentasyonlarım, konferans konuşmalarım, seminerlerim ve oturum başkanlıklarım, kitap bölümlerim ve çevirilerim mevcuttur.
 • 2012 yılında Dr Funda Yıldız’ın infertilite ile ilgili tamamladığı uzmanlık tezinin (Açıklanamayan İnfertil Hastalarda İntrauterin İnseminasyon Tedavisi Öncesi Pertubasyonun Gebelik Oranları Üzerine Etkisi) sorumlu öğretim üyeliğini yürüttüm.
 • 2013 yılında Dr Pınar Telli’nin infertilite ile ilgili tamamladığı uzmanlık tezinin Otuzbeş Yaş Üstü, İlk Siklus IVF Siklus IVF Denemesinde, FSH Değeri <10 IU/L Olan Hastalarda Kulanılan Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması sorumlu öğretim üyeliğini yürüttüm.
 • 2014 yılında Dr Duygu Altan’ın infertilite ile ilgili tamamladığı uzmanlık tezinin (Embriyo Seçiminde Erken Klivaj Bir Faktör müdür ve Embryo Viabilitesini Belirleyebilir mi?) sorumlu öğretim üyeliğini yürüttüm.
 • 2016 yılında Dr Aynure Hemidova’nın infertilite ile ilgili tamamladığı uzmanlık tezinin (Donma Çözme Embriyo Sikluslarında Luteal Faz Desteği Olarak Tek ve Çift Kullanım %8 Crinone JEL’İN Gebelik Sonuçlarının Karşılaştırılması)  sorumlu öğretim üyeliğini yürüttüm.

Endoskopik Cerrahi Konusunda Deneyimi


Jinekolojik cerrahide ileri düzey laparoskopi deneyimim mevcuttur. Robotik cerrahi sertifikamı Fransa’da bulunan (Strazburg) IRCAD Robotik cerrahi eğitim merkezinde aldım. Temel anatomi ve laparaskopik anotomi konusunda Graz Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Kadavra Merkezi’nde çalışmalar yaptım. Teorik ve pratik kadavra kursları düzenledim. Jinekolojik Endoskopi Derneği ve Üreme Tıbbı  Cerrahisi Derneği üyesiyim. Çok sayıda jinekolojik laparoskopik, histeroskopik ve robotik operasyonlar yaptım. Bu konularda ulusal ve uluslarası konferanslarda davetli konuşmacı olarak çok sayıda sunumlar yaptım. Ulusal ve uluslar arası bildirilerim ve yayınımlarım mevcuttur.

İlgi Alanları


 • Klinik Endokrinoloji ve İnfertilite (Kısırlık, menopoz, osteoporoz, adet düzensizliği)
 • Aşılama ve Tüp Bebek Tedavisi
 • Tekrarlayan Gebelik kayıpları
 • Gebelik Takibi ve Doğum
 • Laporoskopik ve histereskopik cerrahi
 • Robotik Cerrahi
 • Üriner inkontinans cerrahisi (Rahim sarkması, idrar kaçırma)
 • Bening jinekolojik cerrahi (Myom ve yumurtalık kistleri)
 • Aile planlaması

Bilimsel Toplantı – Kongre ve Görevler


Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Laparoskopik Pelvik Anatomi Laparoskopik Cerrahi Kursu Zekai Tahir Burak Hastanesi (2017)
 • Oturum Başkanlığı I. Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu(2017)
 • Zor Olgularda Endometriozis Cerrahisi Nasıl Yapılmalı? Endometriozis Akademi(2017)
 • JED Jinekolojik Cerrahi Laparoskopik Kadavra Kursu (2017)
 • Pelvik Anatomi Pratik Kadavra Çalışması Sorumlusu JED Jinekolojik Cerrahi Laparoskopik Kadavra Kursu(2017)
 • Laparoskopik Pelvik Anatomi Etlik Zübeyde Hanım Kadın HastalıklarI Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2017)
 • İstmosel İnferilite nedeni midir? Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi Kursu(2017)
 • Ovaryan Stimulasyonda Luteal Destek Özellikli Vakalarda Ovaryan Stimulasyon Kursu Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2017)
 • Yardımcı Üreme Tekniklerinde Luteal Destek TSRM Webinar(2017)
 • Laparoskopic Pelvic Anatomy 25th European Congress of Obsterics and Gynaecology. 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology(2017)
 • Oturum Başkanı 17-21.05.2017 25th European Congress of Obsterics and Gynaecology. 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology. JED Laparoscopy Session(2017)
 • Laparoskopik Sütür Kursu Eğiticisi 25th European Congress of Obsterics and Gynaecology. 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology(2017)
 • Jinekolojik Endoskopik Anatomi Üreme Endokrinolojisi, ART, PCOS, Endometriozis ve Endoskopide Tartışmalı Konular(2017)
 • Endometrioma Removal: Surgical Techniques and impact on ovarian reserve 19 TH world Congress on IVF(2017)
 • Laparoscopic Anatomy European Society for Gynaecological Endoscopy(2017)
 • Hormonal Kontraseptiflerin Yan Etkilerini Nasıl Yönetebiliriz? TJOD Ankara Şubesi İç Anadolu Kontrasepsiyon Şubesi(2016)
 • Laparoskopik Pelvik Anatomi Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, TJOD, Eller Simulatorde Laparoskopi, histeroskopi, Acil Obstetrik Cerrahi Kursu(2016)
 • Pratik Laparaskopik Ameliyat Total Laparoskopik Histerektomi Eğiticisi Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, TJOD, Eller Simulatorde Laparoskopi, histeroskopi, Acil Obstetrik Cerrahi Kursu(2016)
 • . Pratik Laparaskopik Ameliyat Total Laparoskopik Myomektomi Eğiticisi Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, TJOD, Eller Simulatorde Laparoskopi, histeroskopi, Acil Obstetrik Cerrahi Kursu(2016)
 • Laparoskopik Sütür Teknikleri Eğiticisi Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, TJOD, Eller Simulatorde Laparoskopi, histeroskopi, Acil Obstetrik Cerrahi Kursu(2016)
 • . Kronik Pelvik Ağrı Yönetiminde Laparoskopik Cerrahinin Yeri IV. Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi Kursu TJOD Ankara(2016)
 • Laparoskopik Pelvik Anatomi Gynocas Gynecology Cadaver School(2016)
 • Temel Pelvik Anatomi Pratik Kadavra Çalışması Sorumlusu Gynocas Gynecology Cadaver School(2016)
 • Oturum Başkanlığı GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Laparoskopi Sempozyumu Oturum Başkanlığı (2016)
 • Pratik Laparoskopik Ameliyat Total Laparoskopik Histerektomi Eğiticisi GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Laparoskopi Sempozyumu (2016)
 • Pratik Laparoskopik Ameliyat Total Laparoskopik Myomektomi Eğiticisi GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Laparoskopi Sempozyumu (2016)
 • Laparoskopik Sütür Teknikleri Eğiticisi GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Laparoskopi Sempozyumu (2016)
 • Laparoskopik PelviK Anatomi TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obsteri Kongresi(2016)
 • Laparoskopik Histerektomi Zor Vakalar TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obsteri Kongresi(2016)
 • Pelvik Anatomiye Genel Bakış Koç Üniversitesi Taze Donmuş Kadavra Üzerinde Gerçek Zamanlı Diseksiyon Eşliğinde İnteraktif Laparoskopik Cerrahi Kursu(2016)
 • İstmosel İnfertilite Sebebi midir? ( TSRM 2016 Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (2016)
 • Cosmetic outcomes for Robotic Single Port and Multiport Surgery 5th SEERSS 1st GynOncoMIS and Robotic Surgery Congress (2016)
 • Oturum Başkanı Fertilitenin Korunması Toplantısı. Tüp Bebek Merkezleri Derneği (2016)
 • Oturum Başkanı TJOD Ankara Şubesi Temel İnfertilite Kursu III(2016)
 • İnfertilitede Endokrin Problemler Kadın Hastalıkları ve Doğum Tedavi Yaklaşımları Gazi Üniversitesi Endokrinoloji/Metabolizma Hastalıkları Kadın Sağlığı ve 4. Gebelik Sempozyumu(2016)
 • Oturum Başkanı TJOD Ankara Şubesi Temel İnfertilite Kursu II(2015)
 • PCOS Yönetim Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Seminerleri(2015)
 • Arka Kompartman Onarımı Arka Kompartman Onarımı(2015)
 • Laparoskopik Pelvik Anatomi TJOD Ankara III. Orta-İleri Düzey Laparoskopi Kursu(2015)
 • Luteal Destek TSRM IVF’te Bireyselleştirilmiş Protokoller(2015)
 • Klinik Vakalar Üzerinden Endometriozise Yaklaşım TJOD Ankara Şubesi Endometriozisde Yenilikler ve Güncel Yaklaşım Kursu Yuvarlak Masa(2015)
 • Robotic Hysterectomy MESGE (2015)
 • Laparoskopik Pelvik Anatomi Gynocas Gynecology Cadaver School(2015)
 • Laparoskopik Anatomi Pratik Kadavra Çalışması Sorumlusu Gynocas Gynecology Cadaver School(2015)
 • Pediatrik ve adolesan dönemde adneksiyel kitle yönetimi TJOD Ankara Jinekolojik Onkoloji Kursu(2015)
 • Laparaskopik Jinekolojik Anatomi GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Laparoskopi Çalıştayı(2015)
 • Pratik Laparaskopik Ameliyat Total Laparoskopik Histerektomi Eğiticisi GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Laparoskopi Çalıştayı(2015)
 • Laparoskopik Sütür Teknikleri Eğiticisi GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Laparoskopi Çalıştayı. (2015)
 • Laparoskopik Sutur Teknikleri Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu(2014)
 • İnfertil Olgulara yaklaşım Kursu İnfetil Kadının Değerlendirilmesinde Kanıta Dayalı Güncel Yaklaşımlar Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi(2014)
 • Complications of vaginal hysterectomy İnternational Urogynecology Congress.(2014)
 • Laparoskopik Sutur Teknikleri Eğiticisi 12. TJOD Kongresi (2014)
 • Laparoskopik sütür atma teknikleri GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Laparoskopi Çalıştayı (2014)
 • Laproskopik Pelvik Anatomi GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Laparoskopi Çalıştayı (2014)
 • Pratik Ameliyat Total Laparoskopik Histerektomi Eğiticisi GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Laparoskopi Çalıştayı(2014)
 • Laparaskopik Sütür Teknikleri Eğiticisi GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Laparoskopi Çalıştayı (2014)
 • Kadın Doğum ve İnfertilite Çalıştayı Türk Tıp Dünyası Kurultayı(2014)
 • Subklinik Hipotiroidi ve İnfertilite TSRM Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi(2014)
 • Oturum Başkanı TJOD Ankara Temele İnfertilite Kursu(2014)
 • POP Evaluation İnternational Urogynecology Congress(2013)
 • Laparoscopic Approach to Urogynecology 2013 International Uroanatomy Congress(2013)
 • Minisling Kullanımının Yeri 4. Ankara Ürojinekolji Kongresi (2012)
 • Disfonksiyonel Uterin Kanamada Tanı ve Tedavi Etlik Zübeyde Hanım Kadın HastalıklarI Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seminer Programı (2012)
 • Laparoskopik Histerektomi Başlangıç ve Orta Seviye LaparoskopiK Cerrahi Kursu Eğitmen (2012)
 • Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi. Öykü, Fizik Değerlendirme ve Kan Testleri (2012)
 • Ovulasyon İndüksiyonu ve USG 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi(2011)
 • PCOS ve Ovulasyon İndüksiyonu Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi(2011)
 • Robotik Histerektomi Ulusal Jinekoloji ve Obsteri Kongresi(2011)
 • Kurşun Zehirlenmesi Maternal Fetal Tıp Perinatoloji Derneği(2011)
 • Membranları İntakt Preterm Eyleme Yaklaşım Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği(2011)
 • TOT Komplikasyonları 3. Uluslararası Ankara Ürojinekoloji Kongresi(2011)
 • İnfertilitede Tartışmalı Konular 4. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi(2010)
 • İnvitro Maturasyon Ulusal Jinekoloji ve Obsteri Kongresi(2010)
 • Yalnızca Progesteron İçeren Kontrasapsiyon Yöntemlerine Genel Bakış 6. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi(2009)
 • PCOS da İnslin Hassaslaştırıcıları Hala Önemli mi? Tjod Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Antalya(2009)
 • 6. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi(2009)
 • Polikistik Overli Hastalarda Ovulasyon İndüksiyonu 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi(2008)
 • IVF Sonrası Çoğul Gebelikler GÜTF Uzmanlık Sonrası Eğitim Toplantısı(2008)
 • Ivf Öncesi Cerrahi Girişimler 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi(2008)
 • Ofis Histeroskopi HUCOG(2008)
 • In vitro maturasyon Ankara(2006)
 • PCOS:İnsülin Hassaslaştırıcıların Kullanımı Ulusal Jinelokoji ve Obstetrik Kongresi, Antalya(2006)
 • Pelvik İnflamatuar Hastalık Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi(2006)
 • Oturum Başkanlığı European Society for Gynaecological Endoscopy(1960)

Seminer


 • Laparoskopik Pelvik Anatomi (2017) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • IVF-Luteal Faz Desteği (2016) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Üreme Endokrinolojisi Puberte Bozuklukları (2015) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Üreme Endokrinolojisi Puberte Bozuklukları (2015) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Total Laparoskopik Histerektomi (2014) . Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Ovaryen dondurma ve Transplantasyon (2014) . Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Robotik Histerektomi (2013) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Disfonsiyonel Uterin Kanamaya Yaklaşım (2012) Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Minisling Yeri (2012) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • Ovulasyon İndüksiyonu ve Monitorizasyon (2012) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Sonohisterografi Kime Ne zaman yapılmalı? (2011) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • Ovulasyon İndüksiyonu ve Usg (2011) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • Over Dondurma Gerekli mi? (2010) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • PCOS Ovulasyon İndüksiyonu (2009) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • PCOS İnsülin Hassaslaştırıcılarının Rolü (2009) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • Pelvik İnflamatuar Hastalık (2008) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • İn vitro Maturasyon (2007) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • Myoma Uteri ve İnfertilite (2006) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • Endometriozis (2006) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • Preterm Eylem Tedavisi (2005) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • Menstruasyon Fizyolojisi (2004) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • PCOS lu Hastalarda Metformin Kullanımı (2004) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • Ofis Histeroskopi (2003) GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Bilimsel Toplantı Düzenleme


 • Temel İnfertilite Kursu III TJOD Ankara Şubesi (2017)
 • Laparoskopi Çalıştayı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (2016)
 • TJOD, Eller Simulatorde Laparoskopi, histeroskopi, Acil Obstetrik Cerrahi Kursu Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, (2016)
 • Gynocas Gynecology Cadaver School Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Kadavra (2016)
 • Laparoskopi Sempozyumu Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD(2016)
 • Endometriozisde Yenilikler ve Güncel Yaklaşım Kursu TJOD Ankara Şubesi (2015)
 • Gynocas Gynecology Cadaver School Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Kadavra Merkezi(2015)
 • Laparoskopi Çalıştayı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (2014)

Kitap ve Editörlük


Kitap

 • Bozkurt N, Z.E. Korun. (2012). Nezhat Operatif Laparoskopi ve Histeroskopi. Histeroskopik Myomektomi
 • Bozkurt N, Z.E. Korun. (2012). Nezhat Operatif Laparoskopi ve Histeroskopi. Histeroskopik Sterilizasyon
 • Himmetoglu Ö, N. Bozkurt. (2008). İnfertilite. Erken gebelik kayıpları
 • Bozkurt, N, Zümrütbaş N. (2008). High Risk Pregnancy. Trombositopeni Ve Kanama Bozuklukları
 • Biberoğlu, K, N. Bozkurt. (2005). Osteoporoz Tanı ve Tedavi Klavuzu. Postmenapozal osteoporozda östrojen replasman tedavisi Türkiye.
 • (2004). Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tanı ve Tedavi. Üçüncü trimester kanamaları Türkiye.
 • (2004). Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tanı ve Tedavi. Endometriozis Türkiye.
 • . Bozkurt, N. (2004). Williams Obstetrics Manual. Makat doğum,Sezeryan doğum,Sezeryandan sonra vajinal doğum (VBAC),Doğumu takiben histerektomi
 • Bozkurt, N. (2004). Plasental ve umblikal kordun incelenmesi,Yenidoğan adaptasyonu ve değerlendirilmesi,Yenidoğan bebeğin resisütasyonu,Yenidoğan bebeğin rutin bakımı,Prematüritenin neonatal komplikasyonu
 • (2004). Current concepts in infertility and reproductive medicine. Cervical infertility: causes, diagnosis, and treatment
 • Bozkurt, N. (2003). HRT ve kanser, Araştırma ve Uygulamada Güncel durumlar. Livialin güvenlik ve kabul edilebilirlik profili
 • Bozkurt, N. (2002). Obstetrik ve jinekoloji el kitabı. Benson and Pernoll. Jinekolojik prosedürler ve cerrahi

Makaleler


SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Mutlu F, Aslan K, Güleri İ, Mutlu I, Erdem M, Bozkurt N, Erdem A (2017). Two cases of first onset intrahepatic cholestasis of pregnancy associated with moderate ovarian hyperstimulation syndrome after IVF treatment and review of the literature. J Obstet Gynecol, 20(1-3).
 • Günaydın B, Bayram M, Altuğ M, Cevher S, Bozkurt N (2017). Retrospective analysis of maternal, fetal, and neonatal outcomes of intrahepatic Cholestasis of pregnancy at Gazi University. Turk J MED Sci, 47(583-586).
 • Guler I, Erdem A, Oguz Y, Cevher F, Mutlu MF, Bozkurt N, Oktem M, Erdem M. (2017). The Impact of laparoscopic surgery of peritoneal endometriosis and endometrioma on the outcome of ICSI cycles. Syst Biol Reprod Med, 13(1-7).
 • Turp AB, Guler I, Bozkurt N, Uysal a. (2017). Infertility Teminology Occur First in Assyrian Clay Tablet in Turkey. Fertility Magazine Eshre, (22-23).
 • Bozkurt N, Akkaya K, Avsar Yavuz F, Ayhan A (2017). Gynocas Second Pelvic Anatomy and Surgery Cadaver Course. Robotics, Laparoscopy & Endoscopy,
 • Bozkurt N, Güler I, Oztürk M, Utkan ZE, Yalcın MM, Karakaya C (2016). Live birth following an intracytoplasmic sperm injection in a patient with Glanzmann thrombasthenia. J Obstet Gynaecol , 36(273-4).
 • Güler I, Erdem M, Erdem A, Demirdağ E, Tunc L, Bozkurt N, Mutlu F, Oktem M (2016). Impact of testicular histopathology as a predictor of sperm retrieval and pregnancy outcome in patients with nonobstructive azoospermia: correlation with clinical and hormonal factors. Andrologia, 48(765-73).
 • (2016). What is the best initial cycle IVF protocol for patients over 35 years old? Clin and Experimental Obstetrics and Gynecology . Clin and Experimental Obstetrics and Gynecology , 3
 • Iyidir OT, Degertekin CK, Yilmaz BA, Altinova AE, Toruner FB, Bozkurt N, Ayvaz G, Akturk M (2015). Serum levels of fetuin A are increased in women with gestational diabetes mellitus. Arch Gynecol Obstet, 291(933-7).
 • Altınova AE, İyidir OT, Özkan C, Ors D, Oztürk M, Gülbahar O, Bozkurt N, Toruner FB, Aktürk M, Cakır N, Arslan M (2015). Selenoprotein P is not elevated in gestational diabetes mellitus. Gynecol Endocrinol, 31(874-6).
 • Guler I, Guner H, Bozkurt N, Onan MA, Iscan S (2015). Laparoscopic Technique of Vagino-Sacropexy for Treatment of Vaginal Vault Prolapse and Urinary Urge Incontinence. VOR, (-0319).
 • Oktem M, GULER I, Erdem M, Erdem A, Bozkurt N, Karabacak O (2015). Comparison of The Effectiveness of Clomiphene Citrate versus Letrozole in Mild IVF in Poor Prognosis Subfertile Women with Failed IVF Cycles. Int J Fertil Steril, 9(285-91).
 • Yıldız F, Bozkurt N, Erdem A, Erdem M, Öktem M, Karabacak O (2014). Effect Pertubation on Pregnancy Rates Before Intrauterine Insemination Treatment in UnexplainedInfertile Patients. . International Journal of Fertility and Sterility , 8(77-84).
 • Pinar Telli Celtemen; Mehmet Erdem; Nuray Bozkurt; Meral Karaoguz; Mesut Oktem; Ahmet Erdem; Recep Karabacak; Mustafa Celtemen; Gulsum Kayhan (2014). Does Ovulation Induction Increase the Risk of Aneuploid Conception? Comparison of First Trimester Miscarriages after FSH Stimulated Cycles and Naturally Conceived Cycles. . International Journal of Women’s Health and Reproduction Science, 4(225-228).
 • Kutlusoy F, Guler I, Erdem M, Erdem A, Bozkurt N, Biberoğlu EH, Biberoğlu K. (2014). Luteal phase support with estrogen in addition to progesterone increases pregnancy rates in in vitro fertilization cycles with poor response to gonadotropins. . Gynecol Endocrinol, 30(363-6).
 • Karamahmutoglu H, Erdem A, Erdem M, Mutlu MF, Bozkurt N, Oktem M, Ercan DD, Gumuslu S. (2014). The gradient technique improves success rates in intrauterine insemination cycles of unexplained subfertile couples when compared to swim up technique; a prospective randomized study. J Assist Reprod Genet., 31(1139-45).
 • Oktem M, Altinkaya SO, Yilmaz SA, Bozkurt N, Erdem M, Erdem A, Gumuslu S (2014). Effect of luteal phase support after ovulation induction and intrauterine insemination. Gynecol Endocrinol, 7(1-4).
 • Oktem M, Erdem A, Demirdag E, Cenksoy C, Erdem M, Bozkurt N (2013). Cerebral venous sinus thrombosis during the first trimester after superovulation and intrauterine insemination with recombinant follicle-stimulating hormone: a case report.. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 168(118-9).
 • Işık Ç, Tahta M, Işık D, Üstü Y, Uğurlu M, Bozkurt N, Bozkurt M (2013). Management of ankle sprains during pregnancy: evaluation of 96 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg., 4(275-80).
 • Günaydın B, Bozkurt N, Emmez G, Aykut A (2012). Combined spinal epidural anaesthesia for elective ceserean section in a parturient with Friedreich’s Ataxia. Anestezjologia, 6(262-264).
 • Boomsma CM, Kavelaars A, Bozkurt N, Eijkemans MJ, Fauser BC, Heijnen CJ, Macklon NS (2010). Is bacterial vaginosis associated with a pro-inflammatory cytokine profile in endometrial secretions of women undergoing IVF? . Reprod Biomed Online, 21(133-41).
 • Dinc B, Bozdayi G, Biri A, Kalkanci A, Dogan B, Bozkurt N, Rota S (2010). Molecular detection of cytomegalovirus, herpes simplex virus 2, human papillomavirus 16-18 in Turkish pregnants.. Braz J Infect Dis, 14(569-74).
 • Biri A, Korucuoglu U, Ilhan MN, Ciftci B, Bozkurt N, Guner H (2009). Evaluation of the sexual function and quality of life in raloxifene treated postmenopausal women. ArchGynecolObstet, 279(505-9).
 • Bozkurt N, Korucuoglu U, Bakirci Y, Yilmaz U, Sakrak O, Guner H. (2009). Vaginal evisceration after trauma unrelated to previous pelvic surgery.. Arch Gynecol Obstet. , 279(595-7.).
 • Bozkurt N, Erdem M, Yılmaz E, Erdem A, Biri A, Kubatova A, Bozkurt M (2009). The relationship of homocyteine, B12 and folic acid with the bone mineral density of the femur and lumbar spine in Turkish postmenopausal women. Arch Gynecol Obstet,
 • Bozkurt N, Kurdoğlu M, Kurdoğlu Z, Kutlusoy F, Biberoğlu K (2009). Postoperative pain control after ceserean section Can diclofenac sodium be used instead of meperidine?. J Matern Fetal Neonatal Med, 16(1-7).
 • Taskiran, C., Ö. Erdem, A. Onan, N. Bozkurt, S.Y. Tunc, O. Ataoğlu, H. Guner (2008). The role of frozen section evaluation in the diagnosis of adnexal mass. Int J Gynecol Cancer, Int J Gynecol Cancer, 18(235-40).
 • Erdem M; Bilgin U; Bozkurt N; Erdem A (2008). Letter to the Editor. In reply. “Comparison of transvaginal ultrasonography and saline infusion sonohysterography in evaluating endometrial cavity in pre- and postmenopausal patients with abnormal uterine bleeding. Menopause, 15(403).
 • Demirkale İ, Tecimal O, Bozkurt N, Bozkurt M (2008). Seperation of the symphysis pubis in a spontaneous vaginal labour. Injury Extra, 30(59-61).
 • Bozkurt, N., S. Özkan, Ü. Korucuoğlu, A. Onan, N. Aksakal, M. İlhan ve Ö. Himmetoğlu (2007). Urogenital symptoms of postmenopausal women in Turkey. Menopause, Menopause., 14(150-6.).
 • Bozkurt, N., S. Özkan, A. Onan, Ü. Korucuoğlu, R. Aygün, ve Ö. Himmetoğlu (2007). Distribution of contraceptive use in a Turkish population. Europ J Obtet Gynecol Reprod Biol, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 131(52-6).
 • Biri, A., N. Bozkurt, G. Günaydın, Ü. Korucuoğlu, İ. Durak ve M. Kavutçu (2007). Antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation in preeclampsia. Int J Gynecol Obstet, Int J Gynaecol Obstet, 96(196-7).
 • Biri, A., N. Bozkurt, A. Turp, M. Kavutçu, Ö. Himmetoğlu ve İ. Durak (2007). The role of oxidative stres in intra-uterine growth retardation. Gynecol Obstet Invest, Gynecol Obstet Invest., 64(187-92.).
 • Erdem, M., U. Bilgin, N. Bozkurt ve A. Erdem, (2007). Comparison of transvaginal ultrasonography and saline infusion sonohysterography in evaluating endometrial cavity in pre- and postmenopausal patients with abnormal uterine bleeding. Menopause, Menopause. , 14(846-52).
 • Altınova, A. E., F. Törüner, N. Bozkurt, N. Bukan, A. Karakoç, İ. Yetkin, G. Ayvaz, N. Çakır ve M. Arslan (2007). Circulating concentrations of adiponectin and TNF-α in gestational diabetes mellitus,” . Gynecol Endocr, Gynecol Endocrinol, 23(161-5).
 • Yildirim M, Bozkurt N, Kurdoglu M, Taskiran C, Oktem M, Dilek KU. (2007). Histopathologic findings in women with postmenopausal bleeding: implication for endometrial thickness and circulating levels of sex steroid hormones.. Arch Gynecol Obstet, 276(305-10).
 • Bozkurt, N., K. Yüce, M. Başaran, S. Gariboğlu, F. Köse ve A. Ayhan, (2006). Correlation of serum and ascitic IL-12 levels with second look laparotomy results and disease progression in advanced epithelial ovarian cancer patients. Int J Gynecol Cancer, 16(83-6).
 • Bozkurt, N., E. Yilmaz, A. Biri, Z. Taner ve Ö. Himmetoğlu (2006). The mean platelet volume in gestational dibates. J Thromb Thrombolysis, 22(51-4).
 • Biri, A., M. Kavutcu, N. Bozkurt, E. Devrim, N. Nurlu ve İ. Durak (2006). Investigation of free radical scavenging enzyme activities and lipid peroxidation in human placental tissues with miscarriage. J Soc Gynecol Investig, , 13(384-8).
 • Bozkurt, N., Ü. Korucuoğlu, F. N. Aksakal, A. Biri, B. Çiftçi, I. Maral ve B. Tıraş (2006). Turkish adolescents’ knowledge on and attitude toward emergency contraception. J Pediatr Adolesc Gynecol, 19(391-5).
 • Keser, A., N. Bozkurt, Ö.F. Taner ve Ö. Sensöz (2005). Treatment of vaginal agenezis with modified Abbe- McIndoe Technique: Long-term follow-up in 22 patients. Europ J Obtet Gynecol Reprod Biol, , 121(110-6).
 • Bozkurt, N., K. Yüce, M. Basaran, F. Köse ve A. Ayhan (2004). Correlation of platelet count with second-look laparotomy results and disease progression in patients with advanced epithelial ovarian cancer. Obstet Gynecol, 103(82-85).
 • Esinler, İ., N. Yiğit, A. Ayhan, S. Kes, K. Aytemir, T. Acıl (2003). Coronary artery dissection during pregnancy. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, (194-196).
 • Yarali, H., B.O. Yildiz, A. Demirol, H.B. Zeyneloglu, N. Yigit, O. Bükülmez ve Z. Koray (2002). “Co-administration of metformin during rFSH treatment in patients with clomiphene citrate-resistant polycystic ovarian syndrome: a prospective randomized trial. Hum Reprod, (289-94).
 • Deren, O., C. Karaer, L. Onderoğlu, N. Yiğit, T. Durukan ve R.O. Bahado-Singh (2001). The effect of steroids on the biophsical profile and Doppler indices of umblical and middle cerebral arteries in healthy preterm fetuses. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol,

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler


 • Yılmaz E, Zümrütbaş N, Korucuoğlu Ü, Bozkurt N, Efetürk T, Biri A (2008). Prenatal Tanı Alan Fetal İntrakranial Tümör. Perinatoloji Dergisi , 16(39-9).
 • Yılmaz E, Erdem A, Biri A, Bozdayı G, Bingöl B, Doğan B, N Bozkurt (2008). İnfertil hastalarda endoservikal chlamydia sonuçları. . Türk Jinekoloji ve Obstet Derneği Dergisi, 5(51-6).
 • Korucuoğlu Ü, Biri A, N Bozkurt, Özcan P, Yılmaz E, Tıraş B. (2007). Kadınların Acil Kontrasepsiyon Konusunda Bilgi ve Tutumları . Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi , 3(195-8 ).
 • Yılmaz E, Korucuoğlu Ü, Günaydın G, N Bozkurt, Biri A. (2007). Gebelikte Tanı Alan Yetişkin Tip Stil Hastalığı. . Türkiye Klinikleri J Obstet Gynecol, 14(476-480).
 • Yılmaz E, Korucuoğlu Ü, Acar A, N Bozkurt, Biri A (2007). Aplastik Anemi ve Gebelik:Olgu Sunumu. . Perinatoloji Dergisi , 15(35-8).
 • N Bozkurt, Basaran M, Yarali H (2007). İntrastoplazmik Sperm Enjeksiyonu ve Embryo Transferini Takiben Luteal Destek için Crinone ve 17-Hidroksiprogesteron Kaproatın Karşılaştırılması. . Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 2(14-120. ).
 • N Bozkurt. (2007). İnsülin Hassaslaştırıcılarının ve Aromataz İnhibitörlerinin Yardımcı Üreme Tekniklerinde Kullanılması. Türkiye Klinikleri J Med Sci , 13(19-24).
 • Bozkurt, N., A. Biri, Ü. Korucuoğlu, N. Aksakal, T. Nas, O. Karabacak ve Himmetoğlu Ö. (2006). Gebe kadınların, doğum kontrol yöntemleri, cinsel organlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgileri. TJOD Uzmanlik Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 3(32-4).
 • Bozkurt, N., Ö. Arısoy, Ç. Taşkıran Ç, F. Kutlusoy, Z. Kurdoğlu ve Ö.Himmetoğlu, (2006). MPV values of patients with gestational hypertension and preeclampsia,. Türk Fertilite dergisi, 3
 • Bozkurt, N., Ü. Korucuoğlu, Ö. Arısoy, Ç. Taşkıran Ç,Kurdoglu Z ve Ö.Himmetoğlu, (2006). The mean platelet volume in subjects with intrauterine growth retardation. Türk Fertilite dergisi, 3
 • Bozkurt, N., Ü. Korucuoğlu Ü., A. Biri, G. Öztürk ve Himmetoğlu Ö. (2006). Düşük ve yüksek riskli gebeliklerde plasenta özellikleri. Türk Fertilite dergisi, 3
 • Taskıran C, M Kurdoglu, N Bozkurt, M Polat, Z Kurdoglu, M Yıldırım (2006). Uterin myomların hematolojik parametreler üzerine olan etkisinin incelenmesi. Türk Fertilite dergisi, 3
 • Biri A, N Bozkurt, Korucuoğlu Ü, Yılmaz E, Tıraş B, Güner H (2006). Türk kadınlarında menstrüel kanamanın değerlendirilmesinde piktorial kartın kullanılması . Journal of the Turkish German Gynecological Associatio , 9:1(35-7).
 • Bozkurt, N, E. Yilmaz, M. Erdem, O. Karabacak ve B. Tıraş (2005). ICSI Sonrası Turner Sendromu: Olgu Sunumu. TJOD Uzmanlik Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2(12-127).
 • Tıraş, MB., Ç.Taşkıran, A. Onan, UK. Dilek, A.Biri, N. Bozkurt ve H. Güner (2005). Total Laparoskopik Histerektomi ile Eş Zamanlı Yapılan Laparoskopik BURCH Operasyonunun Sonuçlarının Değerlendirilmesi. TJOD Uzmanlik Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2(111-115).
 • Bozkurt, N, S. Özkan, U. Korucuoğlu, O. Onan, I. Maral, MA. Bumin ve M. Yıldırım (2005). Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Kadınlarda Doğum Konrtrol Yöntemi Kullanımı. Türk Fertilite Dergisi, 13(165-169).
 • Tıraş, MB, N. Bozkurt (2005). Yardımcı Üreme Teknikleri Öncesinde Endoskopinin Yeri. TJOD Uzmanlik Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi , 3(164-171.).
 • Biri, A, B. Çiftçi, G. Günaydın, Ü. Korucuoğlu, N. Bozkurt ve A. Erdem (2005). A case of severe pemphigoid gestationis with central nervous system pahology in the newborn and review of the literature. TJOD Uzmanlik Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi , 3(249-53.).
 • Tıraş, MB, N. Bozkurt, E. Yilmaz ve A. Biri (2005). Mikro-insert kullanılarak yapılan histeroskopik sterilizasyon olgu sunumu. TJOD Uzmanlik Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 3(236-238.).
 • Bozkurt, N, O. Himmetoglu (2004). Preterm eyleme güncel yaklaşım. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 14(3).
 • Bozkurt, N (2003). Premenstruel Sendrom . Demet Sağlık, 1(40-43).
 • Bozkurt, N, Karcaaltıncaba D (2003). Gebelikte Egzersiz. Demet Sağlık, 2(74-69).
 • Altınok, G., S. Beksaç, S. Balcı, H. Çelik, N. Yiğit, B. Karamürsel B ve T, Küçükali, (2001). Short communication. Report of fetal autopsy results. Gynecol Obstet Reprod Med., 7(159-160).
 • Onan, A., N. Bozkurt, M. Kurdoğlu, Z. Kurdoğlu, O. Himmetoğlu ve Z. Taner (1960). Ovarian torsion in the late second trimester of a twin pregnancy in polycystic patient: detorsion via paramedian incision. The Anatolian Journal of Clinical Investigation,
Şimdi Ara!
Yol Tarifi